Platforma Budovy pre budúcnosť reaguje na výzvu MDV SR na posielanie žiadostí o poskytnutie dotácie v maximálnej výške 8800 eur na zateplenie rodinného domu staršieho ako 10 rokov.